Информацията по-долу на тази страница не е актуализирана от години. Актуална информация на български за инсталиране на Moodle може да намерите в: http://wiki.physics-bg.org/index.php/23-bg/MoodleInstallation

14. Инсталация на Moodle

   Възможните типове инсталация на Moodle са два: локална и на сървър. Локалната инсталация може да се използва за тестване на системата, но в този си вид тя не е напълно функционална, особено ако компютърът не е свързан към Интернет или поне локална мрежа. Сървърната инсталация разрешава разгръщането на пълната функционалност на платформата и дава възможност за достъп и на други потребители освен администратора. И в двата случая обаче важат следните общи изисквания:

14.1 Изисквания

Moodle се разработва основно на Linux със Apache сървър, MySQL и PHP (още като платформата LAMP), но също поддържа базата данни PostgreSQL и може да работи на следните операционни системи: Windows XP, Mac OS X и Netware 6.

Изискванията за успешното инсталиране на Moodle са следните:

    1. Уеб сървър. Повечето хора използват Apache, но Moodle би трябвало да работи със всеки уеб сървър, който поддържа PHP като например IIS 6.0 на Windows платформи.

    2. Скриптов език PHP (версия 5 .0 или по -нова). PHP 5 се поддържа от Moodle.

    3. Работещ сървър за бази данни: MySQL или PostgreSQL се поддържат напълно и се препоръчват за работа с Moodle.

   Повечето доставчици на уеб хостинг поддържат всичко това, но уебсървъри и сървъри за бази данни са рядко срещани при безплатен хостинг. В случай, че Moodle трябва да се използва на локален компютър , преди това е необходимо да се инсталират гореспоменатите Apache, PHP и MySQL (други поддържани уеб сървъри и бази данни).

14.2 Инсталационни файлове

   Moodle ще може да бъде свален като компресиран архив от www. yourwebserver . org след окончателното тестване на проекта. След разархивиране остава една директория, наречена „Moodle”, съдържаща много файлове и директории.

   Цялата тази папка може да бъде поставена в документната директория на уеб сървър – в този случай инсталацията ще се намира на адрес, подобен на този http://yourwebserver.com/moodle . Съдържанието може да се копира и в основната директория на уеб сървъра и тогава достъпът до инсталацията ще бъде просто http://www.yourwebserver.com При инсталацията за целите на дипломната работа е използван поддомейнът “Moodle” на адреса “sophista.info” и платформата е изцяло инсталирана там.

14.3 Конфигуриране

   За да се инсталира средата за обучение трябва да се стартира инсталационния скрипт (install.php). Достъп до него има директно през уеб браузъра. Moodle директно превежда потребителя през поредица от екрани за конфигуриране и накрая създава файл, наречен config.php. Системата автоматично се опитва да го запише на необходимото място, но ако не успее потребителят може да запази файла и да го запише сам. По време на процеса на инсталация Moodle тества настройките на сървъра и дава инструкции как да се отстранят възникнали проблеми. В повечето случаи тези инструкции са достатъчни, но ако възникнат по -...проблеми потребителите могат да се обърнат към документацията на Moodle.

14.4 База данни

   За да се инсталира успешно Moodle е необходимо да се създаде празна база данни в MySQL. PHPMyAdmin е едно от най приложения за тази цел и базата данни за Moodle може да се създаде от там особено при локална инсталация. При сървърна инсталация едно от най–удобните приложения е CPanel. Необходимо е също да се създаде потребителски профил за дадената база с всички привилегии за манипулирането й.

Последно модифициране: неделя, 26 септември 2021, 02:34