13. Работилница (Workshop)

   Работилницата позволява на учениците да работят заедно и да оценяват работите на други ученици или на задачи, поставени от учителя. Има множество опции за оценка по различни критерии. В сайтът на Moodle е даден за пример workshop на тема „Сонети” и задачата е да се оценят качествата на един сонет. Естествено и учителят може да предоставя примерни документи, които учениците да се упражняват да оценяват.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21