12. Модул за проучвания. Оценяване и прогнозиране в Moodle

   Модулът за проучвания предоставя набор от инструменти, които могат да бъдат полезни за оценяване и стимулиране на ученето в среди за електронно обучение. Учителите могат за използват анкетите, за да събират информация от учениците си и по този начин да придобият реална представа за ефективността на курса и собствените си методи на преподаване.

   Анкетите включват и много графики. Данните могат да бъдат свалени под формата на та лица в Excel или като CSV текстов файл. Интерфейсът не позволява изпращането до сървъра на недовършени анкети. Учениците могат да сравнят как техните резултати се отнасят към средното нива за курса. Анкетите могат да бъдат анонимни или да показват профилите на участниците наред с резултатите.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21