11. Модул за ресурси

   Този модул може да съхранява всякакви електронни ресурси: най-използваните са документи в Word, PowerPoint, Flash анимации, видео, звук и др. Файловете могат да бъдат качвани и администрирани на сървъра или да бъдат създавани на момента посредством формуляри в самата система (напр. За текстови или HTML ресурси). Могат да бъдат добавяни връзки към външни ресурси от Интернет или тяхното съдържание може да бъдат безпроблемно в интерфейса на курса. Различни уеб-базирани приложения също могат да бъдат свързани към средата за електронно обучение като това включва и възможността да се предават данни от Moodle и към тях и обратно. Напълно безпроблемно се интегрират в курса и външни ресурси (- уеб страници, но и програми , файлове и др.)

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21