10. Тестов модул

   Тестовете в Moodle се създават от учителите, но въпросите могат да бъдат импортирани и от външен източник. Учителите могат да създадат база данни от въпроси, които да се използват многократно в различни тестове. Те могат да се съхраняват в отделни категории и тези категории могат да бъдат публикувани, за да са достъпни за всеки курс на сайта.

   Тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценени повторно, ако въпросите бъдат променени. Те могат да бъдат достъпни само за определен период от време, след изтичането на което учениците вече нямат достъп до тях. По преценка на учителя, тестовете могат да бъдат правени по повече от веднъж, да бъдат с прогресираща трудност и към въпросите могат да се изписват коментари или да се показват верните отговори.

Въпросите и отговорите всеки път могат да бъдат показвани в различен ред , за да се избегне преписване. Видовете въпроси са следните:

Въпроси с няколко вариант за отговор (Multiple-choice questions) с един или повече верни отговори.

  • Въпроси, изискващи кратък отговор – дума или фраза (Short Answer questions)
  • Въпроси за избор между вярно и грешно (True-False questions)
  • Въпроси за откриване на двойки верни отговори
  • Въпроси с произволно разбъркани отговори (Random questions)
  • Въпроси, изискващи отговори с цифри (Numerical questions with allowable ranges)
  • Въпроси, чиито отговори се съдържат в параграфи с текст (cloze style)

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21