9. Журнал. Средства за индивидуална комуникация в Moodle

   Журналите са предназначени за индивидуална комуникация между учител и ученик. Коментарите на учителя се добавят към началната страница и се изпраща съобщение до учениците. Препоръчително е да се правят записи в журнала всяка седмица, това помага за по проследяване на напредъка на учениците.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21