7. Анкета

   Може да бъде използван или за гласуване за нещо , или за проучване на мнението на учениците. Учителите могат да виждат в табличен вид кой ученик какъв избор е направил. Има опция и учениците да виждат обобщени резултати от гласуването.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21