5. Модул за задания

   За заданията могат да се определя краен срок и максимална оценка. Учениците могат да качват на сървъра своите работи в какъвто и да е формат, датата на качването се изписва. Позволено е да се предават задания и след изтичането на крайния срок, но срокът на закъснението е ясно видим за учителя. Коментарите на учителя се изписват на страницата с оценките и всеки ученик получава писмо в своята електронна поща с резултатите. Учителят има възможността да позволи повторно предаване на заданието след оценяване (повишаване на оценката).

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21