4. Администриране на учебните курсове

   В Moodle има два типа учители : „пълноправни учители “ (full teachers) и “лектори“ (part-time teachers). Пълноправните учители имат всички права да променят всички настройки на даден курс, включително да ограничават правата за достъп на други учители. Те могат да избират и формата на курса: седмичен, тематичен или дискусионно -ориентиран.

   Последните промени по курса (последното влизане) се показват на главната страница. Повечето текстови ресурси могат да бъдат редактирани посредством вграден WYSIWYG HTML редактор. Всички оценки във форумите, тестовете и курсовите задачи могат да бъдат показани на една страница (записани в отделен файл). За всички ученици има детайлен запис на дейностите, които е извършвал с графики и данни за всеки модул (влизане, рой прочитания) както и пълна история на участието им в учебната дейност, включително съобщения във форуми, записи в журнали и др.

   Цялата информация е поместена на една страница и в този си вид е удобна за принтиране. Копия от публикациите (постингите) във форумите, коментарите на учителите и др. могат да бъдат изпращани на регистрираните потребители по електронна поща. Учителите могат да определят свои собствени системи за оценяване. Курсовете могат да бъдат експортирани и запазвани като ZIP файл чрез функцията Backup и отново да бъдат записвани на същия или друг Moodle сървър.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21