3. Администриране на потребителските регистрации

   При администрирането на потребителските регистрации целта е да се намали до минимум намесата на администратора като същевременно се поддържа високо ниво на сигурност.

   Moodle предлага различни начини за идентификация, които се поддържат от допълнителни модули и по този начин улесняват интеграцията във вече съществуващи инсталации на системата . Moodle предлага следните възможности за администриране на потребителските акаунти:

  • Стандартен метод чрез електронна поща: учениците могат да създават собствени профили , email адресите се проверяват чрез съобщение с искане за потвърждение.
  • LDAP метод : потребителските профили могат да се проверяват с LDAP server. Администраторът може да определи кои полета да се ползват.
  • IMAP, POP3, NNTP: потребителските регистрации се проверяват чрез пощенски или новинарски сървър.
  • Външна база данни: всяка база данни , съдържаща поне две полета , може да се използва като външен източник за идентификация.

   Всеки потребител се нуждае само от една регистрация за целия сървър – всеки акаунт може да има различни права за достъп . Чрез администраторския акаунт се създават курсове и се задава статус на „учители“ на определени потребители . Учителите могат да създават курсове и да преподават в тях . Те могат да създават „ за записване “ (enrolment key) на курсовете , за да ограничат достъпа до него. Те могат и сами да отписват ученици от курса.

   Ако учителите не направят това, учениците биват отписвани автоматично след определен период на неактивност, който се задава от администратора. Учениците също биват насърчавани да създават собствени онлайн профил със снимка и данни за самите тях. По желание адресите на техните електронни пощи могат да не бъдат показвани. Всеки ученик може да зададе предпочитан език както и локална часова зона . Всички дати в Moodle се настройват според локалното време (напр. дати за предаване на курсови работи и др.)

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21