2. Администриране на Web-базираното приложение Moodle

   Уеб сайтът се управлява от администратор (admin user), който се определя при първоначалните настройки на системата. Администраторът има възможност да прилага различни допълнителни „теми“ за настройка на цветовата схема и общият вид на сайта според предпочитанията на конкретния потребител. Той може да добавя и допълнителни модули към вече съществуващи инсталации на Moodle . Езикови пакети позволяват локализация към различни езици и могат да се редактират посредством вграден редактор. В момента има налични пакети за над 43 езика. Кодът за платформата е писан на PHP под GPL лиценз и може да бъде модифициран според нуждите на потребителя.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21