Филтър за автоматично пренасочване

Някои от модулите за дейности в Moodle поддържат филтри за създаване на автоматични препратки (Auto-linking). При изписване на дума, която е име на ресурс или фигурира като запис в речника, тя автоматично се подчертава и предоставя на потребителя връзка към дефиницията в речника или отпратка към съответния ресурс.

Изисквания

За да се появи автоматичната препратка, съответният термин трябва да е вкаран в речника на курса или да е име на ресурс.

Особености

Ако по някаква причина не искате да се създават автоматични препратки в някоя част на текста, можете просто да оградите този текст в следните тагове:
<nolink></nolink>
Това се прави в изгледа HTML source view, а не в нормалния текстови редактор. Превключването между двата изгледа става от бутона "HTML код" в текстовия редактор.

Пример

Автоматични препратки ще виждате всеки път, когато в текущия курс споменете името на даден ресурс или запис в речника. Например, media plug-in filters.

Без автоматични препратки същият текст ще изглежда така:

Автоматични препратки ще виждате всеки път, когато в текущия курс споменете името на даден ресурс или запис в речника. Например, media plug-in filters.

Забележка

За момента, като автоматични препратки излизат само записите в речника

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21