Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Next)
  ALL

confirmed

επιβεβαιωμένος


configuration

ρυθμίσεις, σετ ρυθμίσεων, διαμόρφωση, διαρρύθμιση


condition

συνθήκη, προϋπόθεση, όρος


competency


competencies

προσόντα


competences

(ανταγωνιστικές) ικανότητες


competence

(ανταγωνιστική) ικανότητα


committer

εγκρίνων, εγκρίνων την υποβολή, εναποθέτης (στο αποθετήριο).


commit transaction

εκτέλεση συναλλαγής


commit

αποδοχή, αποδοχή υποβολής, Προς αποθετήριο, εναποθέτω (στο αποθετήριο).


collate

σύστημα (ταξινόμησης), τακτοποίηση (ταξινόμησης), τρόπος τακτοποίησης (συλλογής), επιλογές ταξινόμησης ή σειρά ταξινόμησης.


collapse


cohort

σύνολο χρηστών, σετ χρηστών, τμήμα/σώμα στρατού, λόχος στρατού, κοόρτη (: μονάδα ρωμαϊκού στρατού αποτελούμενη από έξι εκατονταρχίες, ίση με το ένα δέκατο της λεγεώνας).

A cohort of people is a group who have something in common. Cohort is used especially when a group is being looked at as a whole for statistical purposes.


cognitive (depth)

βάθος κατανόησης


cluster


client–server model

μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού πελάτη-διακομιστή ή πελάτη-εξυπηρετητή


class


chooser


checklist

λίστα επιλογής


checkbox


chat

συνομιλία, κουβεντούλα


CBM

βαθμολόγηση βάσει βεβαιότητας (Certainty Based Marking, για την αποφυγή τυχερών απαντήσεων), βαθμολόγηση με βάση την βεβαιότητα, βαθμολόγηση συνυπολογίζοντας την βεβαιότητα, βαθμολόγηση με συνυπολογισμό της βεβαιότηταςcartridge

πακέτο, φυσίγγιο


capacity

δυναμικότητα (π.χ. χωρητικότητα)


capability

δυνατότητα


cache

(αποθηκεύω σε) κρυφή μνήμη


build

εσωτερική έκδοση


buffer

ενδιάμεση μνήμη, ενταμιευτής


browser

περιηγητής, ιστοπλοηγός, πλοηγός ιστού, φυλλομετρητής, ιστοσελιδομετρητής, ιστοσελιδοκομιστής, ιστοκομιστής, ιστοπροβολέας, αναγνώστης ιστοσελίδων.

 browser=περιηγητής

web browser=περιηγητής ιστού

web browser program=πρόγραμμα περιήγησης ιστού

web browser software=λογισμικό περιήγησης ιστού

web browser application=εφαρμογή περιήγησης ιστού


bookmark


blog entry

ανάρτηση ιστολογίου


blog


block

μπλοκ, (συστατικό πλαίσιο), τουβλάκι, δομοστοιχείο, πλοκάδα, οικοδομικό τετράγωνο, συγκρότημα, φραγή


be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία


batch

δέσμη (εντολών ή ενεργειών), μαζικός


banner

πανό, (διαφημιστικό) πανό (ιστοτόπου), διαφημιστικό πλαίσιο, εικόνα προώθησης


badge

διακριτικό, κονκάρδα, σήμα, βραβείο


backup


backpack

σακίδιο πλάτης


background


backend

υποστήριξη λειτουργίας,

π.χ. backend server = εξυπηρετητής υποστήριξης (λειτουργίας).


available to


attribute

ιδιοχαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό, απόδοση ιδιοχαρακτηριστικού, αποδίδω χαρακτηριστικό


attempt


attachments


associate


assignment

εργασία (που έχει ανατεθεί), θέμα εργασίας


assign role

ανάθεση ρόλου, εκχώρηση ρόλου, απόδοση ρόλου


apply copy

Προς υποβολή (αντιγράφου)


apply

εφαρμογήPage: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Next)
  ALL