Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

Blackboard

от Daniel Denev - четвъртък, 16 юли 2009, 03:53
 
Една от най-извените среди извън България. Днес Blackboard доставя E-Learning софтуерни приложения и услуги до повече от 2200 образователни институции в над 60 държави.

Strong Developer and Project Manager

Blackboard 6

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:23
 

Системата за обучение Blackboard е водеща система за управлението на учебния процес, базирана на платформите за обучение от трето поколение. Динамично разработваната учебна програма и споделянето на учебни ресурси осигуряват гъвкавост и контрол на обучението. Прецизната система за оценяване и обратна връзка с обучаемия позволяват на преподавателите да управляват ефективно провеждането на оценяването. Дискусионни бюлетини и нови виртуални стаи дават възможност за динамично сътрудничество и комуникация в разглежданата средата за обучение. Blackboard спазва спецификацията SCORM 1.2, което позволява на потребителите достъп до огромно множество от учебни ресурси, осигуряващо им важното свойство преносимост и многократно използване. Преподавателите могат да публикуват курсове, като ги запишат на CD-ROM, а след това студентите имат възможност да разглеждат offline версията на съхранения курс и динамично да го свързват с online версията на курса [Blackboard 6].Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)