Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

V

varèpsilon (lletra grega minúscula especial)

$$$\varepsilon$$$ dóna com a resultat $$\varepsilon$$

varfi (lletra grega minúscula especial)

$$$\varphi$$$ dóna com a resultat $$\varphi$$

variables i constants

  • Les variables es representen a les fórmules en lletra itàlica, tal com es fa de manera convencional.
  • Seguint aquesta convenció, les constants es representen en lletra no itàlica.
  • Exemple:
$$$f(x)=3a+x$$$ dóna com a resultat $$f(x)=3a+x$$

varpi (lletra grega minúscula especial)

$$$\varpi$$$ dóna com a resultat $$\varpi$$

varro (lletra grega minúscula especial)

$$$\varrho$$$ dóna com a resultat $$\varrho$$

varsigma (lletra grega minúscula especial)

$$$\varsigma$$$ dóna com a resultat $$\varsigma$$

vartheta (lletra grega minúscula especial)

$$$\vartheta$$$ dóna com a resultat $$\vartheta$$

vector

Sintaxi: per representar un vector utilitzem el comandament \vec per a un sol caràcter o \widevec per a més d'un:

Exemple 1: $$$\vec a_1$$$ dóna com a resultat $$\vec a_1$$.

Exemple 2: $$$\widevec{AB}$$$ dóna com a resultat $$\widevec{AB}$$.