Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Següent)
  TOTES

\

\_ (on _ és un espai en blanc)

 • Moltes vegades els caràcters d'una fórmula queden massa enganxats i volem separar-los per espais. L'espai en blanc no és llegit pel fuiltre TeX i, per tant, no serveix. Hem d'usar altres macros.
 • Sintaxi: $$$\ $$$ dóna com a resultat un espai en blanc ordinari que s'usa després del punt i que no denota el final d'una frase.
 • Després d'un comandament sense paràmetres val més utilitzar, en lloc de \_,  el comandament de la tilde, \~ per estalviar problemes amb el navegador.
Entry link: \_ (on _ és un espai en blanc)

\,

 • \, Insereix en una fórmula l'espai predefinit méspetit .
 • És equivalent a: \hspace{2}, és a dir,insereix un espai horitzontal de 2 píxels.
 • Exemple 1: $$$a\,b$$$ dóna com a resultat $$a\,b$$
 • Exemple 2: $$$a~\hspace{2}~b$$$ també dóna com a resultat $$a~\hspace{2}~b$$
Entry link: \,

\;

 • \; insereix el tercer espai predefinit més petit una fórmula.
 • És equivalent a \hspace{6}, és a dir, insereix un espai horitzontal de 6píxels.
 • Exemple 1: $$$a\;b$$$ dóna com a resultat $$a\;b$$
 • Exemple 2: $$$a~\hspace{6}~b$$$ també dóna com a resultat $$a~\hspace{6}~b$$
Entry link: \;

\:

 • \:  insereix el segon espai predefinit més petit una fórmula.
 • És equivalent a: \hspace{4}, és a dir,insereix un espai horitzontal de 4 píxels.
 • Exemple 1: $$$a\:b$$$ dóna com a resultat $$a\:b$$
 • Exemple 2$$$a~\hspace{4}~b$$$ també dóna com a resultat $$a~\hspace{4}~b$$
Entry link: \:

\/ (contrabarra barra)

 • \/ (contrabarra barra) evita la formació de lligams en fórmules.
 • Exemple: $$$V\/A$$$ dóna com a resultat $$V\/A$$, mentre que si no hi posem la contrabarra i la barra, $$$VA$$$, obtindrem   $$VA$$.
Entry link: \/ (contrabarra barra)

\~

 • Per evitar problemes als navegadors amb els espais en blanc és aconsellable usar la ~ (tilde: Alt+126 o AltGr+4) com espai en blanc allà on aquests són obligatorios, per exemple, després dels comandaments.
 • Exemple 1: $$$\frac~xy$$$ dóna com a resultat $$\frac~xy$$
 • Exemple 2: $$$\sqrt~n$$$ dóna com a resultat $$\sqrt~n$$
Entry link: \~

\hspace{n}

 • \hspace{n} insereix un espai d'n píxels.
 • Exemple 1: $$$f(x)\hspace{6}=\hspace{6}0$$$ dóna com a resultat $$f(x)\hspace{6}=\hspace{6}0$$
 • Es pot canviar la mesura si el fem precedir per \unitlength{m} on, per defecte, m = 1px.
 • Exemple 2: $$$\unitlength{20}a\hspace{2}b$$$ dóna com a resultat $$\unitlength{20}a\hspace{2}b$$ , és a dir, un espai de 20x2=40px
Entry link: \hspace{n}

\Large (L majúscula)

 • Tot allò que va darrera el comandament  \Large es mostrarà en la segona mida més gran de lletra fins que el sistema no trobi un altre comandament que li faci canviar de mida.
 • Nota: Aquest comandament distingeix entre majúscules i minúscules, de manera que \large, \Large and \LARGE són mides de lletra diferents.
 • Exemple: $$$\Large~3x$$$ dóna com a resultat $$\Large~3x$$
Entry link: \Large (L majúscula)

\LARGE (totes les lletres majúscules)

 • Tot allò que va darrera el comandament  \LARGE es mostrarà en la mida més gran de lletra fins que el sistema no trobi un altre comandament que li faci canviar de mida.
 • Nota: Aquest comandament distingeix entre majúscules i minúscules, de manera que \large, \Large and \LARGE són mides de lletra diferents.
 • Exemple: $$$\LARGE~3x$$$ dóna com a resultat $$\LARGE~3x$$
Entry link: \LARGE (totes les lletres majúscules)

\large (totes les lletres minúscules)

 • Tot allò que va darrera el comandament  \LARGE es mostrarà en la mida gran de lletra fins que el sistema no trobi un altre comandament que li faci canviar de mida.
 • Nota: Aquest comandament distingeix entre majúscules i minúscules, de manera que \large, \Large and \LARGE són mides de lletra diferents.
 • Exemple: $$$\large~3x$$$ dóna com a resultat $$\large~3x$$
Entry link: \large (totes les lletres minúscules)


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Següent)
  TOTES