Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

D

delimitadors (resum)

Delimitadors (parèntesis, claudàtors, claus, ...)
Comandament Exemple Resultat

\left(... \right)

$$$2\left(a+b\right)$$$ $$2~\left(a+b\right)$$
\left[... \right] $$$\left[a^2+b^2~\right]$$$ $$\left[a^2+b^2~\right]$$
\left{... \right} $$$\left{x^2, x^3, x^4,... \right}$$$ $$\left{x^2, x^3, x^4,... \right}$$
\left\langle... \right\rangle $$$\left\langle a,b~\right\rangle$$$ $$\left\langle a,b~\right\rangle$$
\left| ... \right| $$$\det\left|\array{a&b\c&d}\right| $$$ $$\det\left|\array{a&b\c&d}\right| $$
\left\| ... \right\| $$$\left\|f~\right\|$$$ $$\left\|f~\right\|$$

\left{ ... \right.

(fixeu-vos en el punt final!)

$$$f(x)=\left{{x^2, \rm~si x>-1\atop~0, \rm~altrament}\right.$$$

(\rm canvia a l'estil amb serif)

$$f(x)=\left{{x^2, \rm~si x>-1\atop~0, \rm~altrament}\right.$$

\left.{ ... \right\}

(fixeu-vos en el punt!)

$$$\left.{{\rm~term1\atop\rm~term2}\right}=y$$$ $$\left.{{\rm~term1\atop \rm~term2}\right}=y$$Nota: La mida dels delimitadors s'ajusta automàticament.


Delta (majúscula)

$$$\Delta$$$ dóna com a resultat $$\Delta$$

Exemple: $$\Delta$$ pot expressar un increment, com en el cas de la definició de derivada:

$$$\large f^\prime(x)\ = \lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$$ dóna com a resultat:
$$\large f^\prime(x)\ = \lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

delta (minúscula)

$$$\delta$$$ dóna com a resultat $$\delta $$

determinant

Recomanació: utilitzeu l'entorn array per aconseguir que se centrin les dades

Sintaxi: \begin{array} {cc}
                fila 1\\
                fila 2\\
                fila n\\
            \end{array}

Exemple:


expressió
resultat
\Large\left[\begin{array}{cc}
a_{\small1,1}&a_{\small1,2}\\a_{\small2,1}&a_{\small2,2}
\end{array}\right]  
$$\left[\begin{array}{cc}a_{\small1,1}&a_{\small1,2}\\a_{\small2,1}&a_{\small2,2}\end{array}\right]  $$
\Large\left[\begin{array}{cc}
1&0\\2&-1\\0&-2\\-1&0
\end{array}\right] 
$$\Large\left[\begin{array}{cc}1&0\\2&-1\\0&-2\\-1&0\end{array}\right] $$

Diferent (no igual)

$$$x\neq~y$$$ dóna com a resultat

$$x\neq~y$$

Nota: \neg produeix una negació lógica , és a dir $$$\neg~A$$$dóna com a resultat

$$\neg~A$$


divisió

$$$x\div~y$$$ dóna com a resultat $$x\div~y$$

Doble línia vertical (Símbol de Norma)

  • Sintaxi: \left\|...\right\|
  • Exemple: $$$\left\|af\right\| = \left|a\right|\left\|f\right\|$$$ dóna com a resultat $$\left\|af\right\| = \left|a\right|\left\|f\right\|$$

dseta (lletra grega minúscula)

$$$\zeta$$$ dóna com a resultat $$\zeta$$

Exemple: la funció zeta de Riemann:

$$$\zeta(s)=\bigsum_{n=1}^{\infty}\Large\frac{1}{n^s}$$$ dóna com a resultat: $$\zeta(s)=\bigsum_{n=1}^{\infty}\Large\frac{1}{n^s}$$