Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

B

beta

$$$\beta$$$ dóna com a  resultat $$\beta$$

Exemple: l'emissió $$\beta$$ o emissió d'un electró $$\beta^-$$ per part d'un radioisòtop:

$$$^{\tiny137}_{\tiny55}Cs~\longrightarrow\ ^{\tiny137}_{\tiny56}Ba~+~\beta^-~+\bar\nu_\epsilon$$$ dóna com a resultat: $$^{\tiny137}_{\tiny55}Cs~\longrightarrow\ ^{\tiny137}_{\tiny56}Ba~+~\beta^-~+\bar\nu_\epsilon$$