Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Següent)
  TOTES

\

\normalsize

 • Tot allò que va darrera el comandament  \normalsize es mostrarà en la mida normal de lletra fins que el sistema no trobi un altre comandament que li faci canviar de mida.
 • \normalsize és la mida de lletra per defecte, és a dir, la mida automàtica escollida si no s'escriu un comandament de mida de lletra.
 • Exemple: $$$\normalsize~3x$$$ dóna com a resultat $$\normalsize~3x$$

\qquad

 • \qquad insereix un doble espai de la mida del tipus de lletra que s'utilitzi.
 • Exemple: $$$a\qquad~b$$$ dóna com a resultat $$a\qquad~b$$

\quad

 • \quad insereix un espai de la mida del tipus de lletra que s'utilitzi.
 • Exemple: $$$a\quad~b$$$ dóna com a resultat $$a\quad~b$$

\small

 • Tot allò que va darrera el comandament  \small es mostrarà en la mida petita de lletra fins que el sistema no trobi un altre comandament que li faci canviar de mida.
 • Exemple: $$$\small~3x$$$ dóna com a resultat $$\small~3x$$

\tiny

 • Tot allò que va darrera el comandament  \tiny es mostrarà en la mida més petita de lletra fins que el sistema no trobi un altre comandament que li faci canviar de mida.
 • Exemple: $$$\tiny~3x$$$ dóna com a resultat $$\tiny~3x$$

A

Activar el filtreTeX

 • L'existència de dos símbols $  envoltant una expressió científica vàlida posa en marxa el filtre TeX per generar i inserir una fòrmula en una imatge en format gif.
 • Exemple: escriure $$$a^2$$$ produeix aquest resultat $$a^2$$

alfa

$$$\alpha$$$ dóna com a resultat $$\alpha$$

Exemple: l'acceleració angular $$\alpha$$ és l'increment de la velocitat angular $$\omega$$ en relació a l'increment de temps:

$$$\alpha~=~\frac{d\omega}{dt}$$$ dóna com a resultat: $$\alpha~=~\frac{d\omega}{dt}$$

angle

Sintaxi: per representar un angle utilitzem el comandament \hat per a un sol caràcter o \widehat per a més d'un:

Exemple 1: $$$\hat A$$$ dóna com a resultat $$\hat A$$.

Exemple 2: $$$\widehat{ABC}$$$ dóna com a resultat $$\widehat{ABC}$$

arrel quadrada

 • Sintaxi: $$$\sqrt{a}$$$ o $$$\sqrt~a$$$  dóna com a resultat $$\sqrt~a$$
 • Cal usar les claus { } per arguments amb més d'un caràcter:
Exemple: $$$\sqrt{x+y}$$$ dóna com a resultat $$\sqrt{x+y}$$

arrels

 • Sintaxi: \sqrt[n]{argument} o simplement \sqrt{argument} per l'arrel quadrada \sqrt[2]{argument}
Exemple 1: $$$\sqrt[3]{8}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt[3]{8}$$

Exemple 2: $$$\sqrt{-1}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt{-1}$$

 • És possible combinar arrels i fraccions i niar arrels:
Exemple 1: $$$\sqrt[n]{\frac{x^n-y^n}{1+u^{2n}}}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt[n]{\frac{x^n-y^n}{1+u^{2n}}}$$

Exemple 2: $$$\sqrt[3]{-q+\sqrt{q^2+p^3}}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt[3]{-q+\sqrt{q^2+p^3}}$$Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Següent)
  TOTES