Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

A

Activar el filtreTeX

  • L'existència de dos símbols $  envoltant una expressió científica vàlida posa en marxa el filtre TeX per generar i inserir una fòrmula en una imatge en format gif.
  • Exemple: escriure $$$a^2$$$ produeix aquest resultat $$a^2$$

alfa

$$$\alpha$$$ dóna com a resultat $$\alpha$$

Exemple: l'acceleració angular $$\alpha$$ és l'increment de la velocitat angular $$\omega$$ en relació a l'increment de temps:

$$$\alpha~=~\frac{d\omega}{dt}$$$ dóna com a resultat: $$\alpha~=~\frac{d\omega}{dt}$$

angle

Sintaxi: per representar un angle utilitzem el comandament \hat per a un sol caràcter o \widehat per a més d'un:

Exemple 1: $$$\hat A$$$ dóna com a resultat $$\hat A$$.

Exemple 2: $$$\widehat{ABC}$$$ dóna com a resultat $$\widehat{ABC}$$

arrel quadrada

  • Sintaxi: $$$\sqrt{a}$$$ o $$$\sqrt~a$$$  dóna com a resultat $$\sqrt~a$$
  • Cal usar les claus { } per arguments amb més d'un caràcter:
Exemple: $$$\sqrt{x+y}$$$ dóna com a resultat $$\sqrt{x+y}$$

arrels

  • Sintaxi: \sqrt[n]{argument} o simplement \sqrt{argument} per l'arrel quadrada \sqrt[2]{argument}
Exemple 1: $$$\sqrt[3]{8}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt[3]{8}$$

Exemple 2: $$$\sqrt{-1}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt{-1}$$

  • És possible combinar arrels i fraccions i niar arrels:
Exemple 1: $$$\sqrt[n]{\frac{x^n-y^n}{1+u^{2n}}}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt[n]{\frac{x^n-y^n}{1+u^{2n}}}$$

Exemple 2: $$$\sqrt[3]{-q+\sqrt{q^2+p^3}}$$$ dóna com a resultat

$$\sqrt[3]{-q+\sqrt{q^2+p^3}}$$


avui

El comandament \today dóna com a resultat la data d'avui: $$\today$$.

Amb l'opció [2] dóna la data completa: $$$\today[2]$$$ dóna com a resultat $$\today[2]$$.

Amb l'opció [3] dóna només l'hora del sistema: $$$\today[3]$$$ dóna com a resultat $$\today[3]$$.