แลกเปลี่ยนบทเรียนสำเร็จรูป (Lesson Module)

สำหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่แลกเปลี่ยนบทเรียนสำเร็จรูป


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Picture of paphinphit funfuengfhu

บทเรียนสำเร็จรูป

by paphinphit funfuengfhu - Sunday, February 17, 2008, 11:35 PM
 
อยากได้ความหมายของคำว่าบทเรียนสำเร็จรูปโดยมีการอ้างอิงผู้เขียนด้วยค่ะ
 

Picture of Jongchai janehutthakarnkij

สื่อการสอนที่สะดวกมากๆ

by Jongchai janehutthakarnkij - Friday, March 11, 2005, 5:00 PM
 

สื่อการสอน Power Point เรื่อง การสมาสและสนธิแบบไทย

ใช้สะดวกมากๆ

 

Picture of นราศักดิ์ ภูผายาง

เรียนถามคุณ Jongchai janehutthakarnkij

by นราศักดิ์ ภูผายาง - Tuesday, April 7, 2009, 3:04 PM
 
การนำเข้าบทเรียนสำเร็จรูปทั้ง 2 ต้องทำอย่างไรครับ

ผมเลือก นำเข้าเพาเวอร์พอยท์ แล้วปิดไฟล์ คลิกอัพโหลด แล้วมันแจ้งว่า

could not get data
อยากทราบว่าต้องจัดเตรียมระบบยังไงถึงจะนำเข้าบทเรียนทั้ง 2 ได้ครับ
 

Picture of Jongchai janehutthakarnkij

แบบฝึกหัดสำเร็จรูป

by Jongchai janehutthakarnkij - Friday, March 11, 2005, 4:38 PM
 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

ทดสอบโหลดFile Autoware