คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle


คำถามที่มีการถามบ่อย
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

คำถาม:

ถ้าต้องการเพิ่มฟิลด์ในขั้นตอนการสมัครเช่น เพิ่มชั้น และเลขที่จะต้องทำอย่างไร

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 1 พฤษภาคม 2006, 2:24PM)
ตอบ:
ถ้าต้องการเพิ่มฟิลด์ในขั้นตอนการสมัครเช่น เพิ่มชั้น และเลขที่จะต้องทำอย่างไร

คำถาม:

Client แสดงหน้า Web ไม่เหมือนกับ Server

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 1 กรกฎาคม 2009, 6:10PM)
ตอบ:
Graphic ที่ Client ไม่เหมือนที่ Server
เพราะที่ Client ยังใช้ 127.0.0.1 อยู่ค่ะ

ไม่ทราบว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไร?

รบกวนตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ดีดีค่ะ