คำถาม:

ถ้าต้องการเพิ่มฟิลด์ในขั้นตอนการสมัครเช่น เพิ่มชั้น และเลขที่จะต้องทำอย่างไร

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 1 พฤษภาคม 2006, 2:24PM)
ตอบ:
ถ้าต้องการเพิ่มฟิลด์ในขั้นตอนการสมัครเช่น เพิ่มชั้น และเลขที่จะต้องทำอย่างไร

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle