Ord och begrepp i Moodle på svenska


Här kan Du bl a vara med och diskutera ordval och
centrala begrepp i den svenska översättningen.
Du får lägga in egna bidrag men dubletter är
dock inte tillåtna. Däremot kan Du kommentera
befintliga bidrag. Bidragen presentas med namn
och eventuell bild på författaren. Om det uppstår
stor diskussion om något val av ord eller begrepp
så kan vi ha en opinionsundersökning för att få ett
underlag för eventuella ändringar i den officella
översättningen. Huvudordet i artikeln kan vara
antingen det engelska (från källspråket) eller det
svenska (från målspråket). Om huvudordet är
engelskt så ska det läggas in under kategorin
'Concepts in English'. Övriga kategorier är
namnen på de olika moduler som ingår i Moodle.
Chat, forum, enkät osv. Den ovanstående delen
i ord- och begreppslistan är i första hand till för
olika typer av användare. För den som utvecklar
(eller vill veta mer om) kod och delar av systemet
kan kategorin informatik vara intressant.

För utveckling av Moodle som stöd för lärande
finns kategorin pedagogik.
Bläddra i ordlistan med hjälp av detta index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ALLA

A

assignment

av Anders Berggren - tisdag, 4 november 2003, 03:11
 

uppgift, 
detta ord har en allmän betydelse. Det kan finnas olika typer av uppgifter; essäer, uppsatser, laborationer, projekt osv. På engelska, (men inte i Moodle) förekommer 'task' i motsvarande betydelse.

 

C

Chat

av Anders Berggren - måndag, 15 december 2003, 01:44
 

Chat är en form av synkron kommunikation.

 

F

Fredrik Pedersen-Dambo

Forum

av Fredrik Pedersen-Dambo - lördag, 2 februari 2008, 06:28
 

Forum
I ett forum är det möjligt att skapa diskussioner och främja delaktighet. Man kan se det traditionella samtalet som exkluderande medan forumet ofta handlar om ett inkluderande av omgivningen. En fördel med forum är att det via det går att ta del av många personers kunskap genom den dokumentation som sker av deltagarna. Den som besöker forumet kan själv välja att aktivt delta eller att enbart ta del av vad som förmedlas. Forum är ett exempel på asynkron kommunikation, de som deltar behöver inte vara i kontakt med varandra vid samma tillfälle.

Exempel
Det finns mängder av forum på nätet som du kan delta i om du vill, till exempel:
www.forumportalen.se

 

K

kommunikation

av Anders Berggren - måndag, 15 december 2003, 01:46
 
kommunikation kan innebära...