Chat

av Anders Berggren - måndag, 15 december 2003, 01:44
 

Chat är en form av synkron kommunikation.

» Ord och begrepp i Moodle på svenska