ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - Специализирани интегрални схеми.

Използват се при проектирането на устроства за решаване на конкретни задачи. В самата интегрална микросхема се записва и съответната програма. [чипове]

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет