ADL

ADL [SCORM Ow] е организация, спонсорирана от американското правителство, която изследва и разработва спецификации за насърчаване интегрирането на СВО. Целта на разработваните проекти е да се осигури висококачествено обучение, което да бъде насочено към удовлетворяване нуждите на всеки обучаем. Стандартизацията на учебни ресурси е друго важно направление в работата на ADL разработчиците. Най-известният проект на тази организация е стандартът за осигуряване на преносимост SCORM.

» Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)