Strong Developer and Project Manager

ARCADE

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:36
 

Система ARCADE поддържа пет нива на достъп – обучаем, автор на курсове, инструктор, администратор на курсове и системен администратор. До момента са реализирани четири пакета: управление на потребителите и системата, управление на курсове и учебни програми, оценяване на задачи, комуникация. Всеки учебен курс, включен в системата, е съвкупност от лекции (на един автор), придружен с анотации, учебни разписания и др. Поддържат се три вида комуникации – електронна поща, разговор и дискусионно табло. ARCADE е разработена на основата на стандартите UML, XML, Java, IMS, IEEE, SCORM.

Системата, разработена в Русенския Университет, eLSe подържа три нива на достъп – обучаем, преподавател (автор) и администратор. Курсовете се публикуват под формата на лекции от един автор, придружени с анотация на дисциплината, учебна програма, литература, упражнения, тестове, задачи, график на занятията, конспект за изпита и информация за преподавателския екип. Системата разполага с набор от дизайни за Web-базираните курсове и статистическа информация за обучаемите.

» Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary