MIME Encoding

 MIME е стандартизиран метод за организиране на различни файлови формати. Методът организира файловите формати съгласно MIME типа им. Когато Интернет софтуер (обикновено електронна поща) получава файл от сървър, този сървър дава MIME типа на файла, и така файлът бива декодиран правилно при прехвърлянето му към вашия компютър.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет