Leased Line

Наета линия. Представлява непрекъсната през цялото време връзка, използвана да свърже потребител или мрежа към даден Интернет доставчик или друга мрежа.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет