JDK

 Пакет за разработване на софтуер от Sun Microsystems, който включва основният набор инструменти, нужни за писане, тестване и дебъгване на Java приложения и аплети.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет