Baud rate

    Единица, използвана при измерването на количеството информация, която даден модем може да трансферира за една секунда. Един baud е колко сигнала може модема да поеме за една секунда. Информацията се измерва в битове, и битовете съставят сигнала. Модеми с по-висок baud могат да изпращат и приемат повече сигнали в секунда, и по-високите скорости могат да сгъстята повече битове в сигнала.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет