ASCII

Стандартният метод за кодиране на символи като 8-битови последователности от двоични номера, позволяващи максимално 256 символа. Текстовите файлове често са наричани "ASCII файлове".

  American Standard Code for Information Interchange. Платформено независим стандарт за обмен на текст. ASCII файловете съдържат само букви, цифри и препинателни знаци. Web страниците са ASCII файлове.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет