ARPANET

Една от първите мрежи спонсорирана от DARPA (някога известна под ARPA). Това бе основата, върху която Интернет бе построен.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет