Archive

Колекция от файлове, съхранявани на машина, свързана с Интернет. FTP сайтовете са известни като архиви.
Резервно копие на данни, запазено на друг носител (отделно от основния). Обикновено тези данни са компресирани.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет