Applet

    Чете се аплет. Малка Java програма, която може да бъде вградена в HTML страница. Аплетите се различават от същинските Java приложения по това, че те нямат право да получават достъп до някои ресурси на локалния компютър - например файлове и серийни устройства (модеми, принтери и др.), и им е забранена комуникацията с повечето други компютри из мрежата. Моментното правило е, че аплета може да осъществява връзка през Интернет само с компютъра, от който е бил изпратен този аплет (т.е. със сървъра).

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет