Alpha-Blending

 Възможността да бъде определено дадено изображение или точка, като солидна, прозрачна или полупрозрачна. Това позволява да бъдат създавани компютърни обекти, през които може да се вижда, като стъкло, вода и т.н. Обикновено се използва в игрите, за да станат те по-реалистични. Друго приложение Alpha-Blending намира в тримерната графика.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет