\hspace{n}

  • \hspace{n} insereix un espai d'n píxels.
  • Exemple 1: $$$f(x)\hspace{6}=\hspace{6}0$$$ dóna com a resultat $$f(x)\hspace{6}=\hspace{6}0$$
  • Es pot canviar la mesura si el fem precedir per \unitlength{m} on, per defecte, m = 1px.
  • Exemple 2: $$$\unitlength{20}a\hspace{2}b$$$ dóna com a resultat $$\unitlength{20}a\hspace{2}b$$ , és a dir, un espai de 20x2=40px

» Filtre TeX