\_ (on _ és un espai en blanc)

  • Moltes vegades els caràcters d'una fórmula queden massa enganxats i volem separar-los per espais. L'espai en blanc no és llegit pel fuiltre TeX i, per tant, no serveix. Hem d'usar altres macros.
  • Sintaxi: $$$\ $$$ dóna com a resultat un espai en blanc ordinari que s'usa després del punt i que no denota el final d'una frase.
  • Després d'un comandament sense paràmetres val més utilitzar, en lloc de \_,  el comandament de la tilde, \~ per estalviar problemes amb el navegador.

» Filtre TeX