\;

  • \; insereix el tercer espai predefinit més petit una fórmula.
  • És equivalent a \hspace{6}, és a dir, insereix un espai horitzontal de 6píxels.
  • Exemple 1: $$$a\;b$$$ dóna com a resultat $$a\;b$$
  • Exemple 2: $$$a~\hspace{6}~b$$$ també dóna com a resultat $$a~\hspace{6}~b$$

» Filtre TeX