conference

σύσκεψη, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, διάσκεψη, τηλεσυνάντηση, βιντεοδιάσκεψη

» Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle