Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

default

προεπιλογή, προεπιλεγμένος,-η,-ο, εξορισμού (τιμή), αρχική (τιμή);

·

semicolon --> άνω τελεία


&editor

επεξεργαστής, επεξεργαστής (κειμένου), συντάκτης, συντάκτης (κειμένου), διορθωτής, κειμενογράφος


ability


accepted

δεκτή, έγκριση


accessed

προσπελασμένος, που τους έγινε πρόσβαση, επισκευθέν, επισκευθέντα, αναγνωσμένος.

προσβάσιμα


accumulated


accumulative

αθροιστικός, -ή, -ό, σωρευτικός, -ή, -ό

action


activity


add-on

πρόσθετο


advanced

προχωρημένος, σύνθετος


against which

σε σχέση με τον οποίο, έναντι του οποίου, σύμφωνα με το οποίο


age of consent

ηλικία συγκατάθεσης


alert

σήμα επαγρύπνησης, αποστολή σήματος επαγρύπνησης, συναγερμική ειδοποίηση, ειδοποιώ συναγερμικά, (προ)ειδοποιώ, προειδοποίηση, ειδοποιώ επειγόντως, ειδοποιώ, γνωστοποιώ, επείγουσα ειδοποίηση, προειδοποιώ, ειδοποίηση που εφιστά την προσοχή, εφιστώ την προσοχή, ειδοποίηση επαγρύπνησης, ειδοποίηση ετοιμότητας


annotate

επισημειώνω, σχολιασμός, σχολιάζω.


announcement


apply

εφαρμογή


apply copy

Προς υποβολή (αντιγράφου)


assign role

ανάθεση ρόλου, εκχώρηση ρόλου, απόδοση ρόλου


assignment

εργασία (που έχει ανατεθεί), θέμα εργασίας


associate


attachments


attempt


attribute

ιδιοχαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό, απόδοση ιδιοχαρακτηριστικού, αποδίδω χαρακτηριστικό


available to


backend

υποστήριξη λειτουργίας,

π.χ. backend server = εξυπηρετητής υποστήριξης (λειτουργίας).


background


backpack

σακίδιο πλάτης


backup


badge

διακριτικό, κονκάρδα, σήμα, βραβείο


banner

πανό, (διαφημιστικό) πανό (ιστοτόπου), διαφημιστικό πλαίσιο, εικόνα προώθησης


batch

δέσμη (εντολών ή ενεργειών), μαζικός


be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία


block

μπλοκ, (συστατικό πλαίσιο), τουβλάκι, δομοστοιχείο, πλοκάδα, οικοδομικό τετράγωνο, συγκρότημα, φραγή


blog


blog entry

ανάρτηση ιστολογίου


bookmark


browser

περιηγητής, ιστοπλοηγός, πλοηγός ιστού, φυλλομετρητής, ιστοσελιδομετρητής, ιστοσελιδοκομιστής, ιστοκομιστής, ιστοπροβολέας, αναγνώστης ιστοσελίδων.

 browser=περιηγητής

web browser=περιηγητής ιστού

web browser program=πρόγραμμα περιήγησης ιστού

web browser software=λογισμικό περιήγησης ιστού

web browser application=εφαρμογή περιήγησης ιστού


buffer

ενδιάμεση μνήμη, ενταμιευτής


build

εσωτερική έκδοση


cache

(αποθηκεύω σε) κρυφή μνήμη


capability

δυνατότητα


capacity

δυναμικότητα (π.χ. χωρητικότητα)


cartridge

πακέτο, φυσίγγιο


CBM

βαθμολόγηση βάσει βεβαιότητας (Certainty Based Marking, για την αποφυγή τυχερών απαντήσεων), βαθμολόγηση με βάση την βεβαιότητα, βαθμολόγηση συνυπολογίζοντας την βεβαιότητα, βαθμολόγηση με συνυπολογισμό της βεβαιότηταςchat

συνομιλία, κουβεντούλα


checkbox


checklist

λίστα επιλογής


chooserPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL