προτεινόμενος

suggested, proposed, recomended

» Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle