review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση

» Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle