Memory

Чиповете в компютъра, на който се съхранява определена информация, ако става дума за физическа памет. Виртуалната памет представлява място от твърдия диск, което е заделено за използване в случаите, в които капацитетът на физическата памет се изчерпи. Основните видове памет са:
  • RAM (random-access memory) - Позволява четене и записване на информация, нуждае се от постоянно захранване, за да запази информацията, съхранявана в нея.
  • ROM (read-only memory) – Памет, съдържаща информация, която може само да се чете, без да се променя.
  • PROM (programmable read-only memory) - Чип, в който можете да запишете еднократно дадена информация и впоследствие тя може да бъде само четена.
  • EPROM (erasable programmable read-only memory) - Вариант на PROM, при който може да се изтрива информацията с помощта на специална ултравиолетова светлина.
  • EEPROM (electronically erasable programmable read-only memory) - Тук изтриването се извършва с помощта на електрически заряди.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет