Mail Reflector

    Пощенски рефлектор. Програма, която разпространява файлове или информация в отговор на определена молба, пратена по електронната поща. Можете да помолите за документи от такава програма чрез изпращане на съобщение с тема "SEND име_на_документа" или подобна команда. Пощенските рефлектори също се ползват за осигуряване на услуги, подобни на FTP за потребители с ограничен достъп до Интернет.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет