ISO

   Организация от 89 страни-членки (създадена през 1946) отговорна за определянето световните стандарти в много области на електрониката. Членовете на ISO са националните организации по стандарта на страните-членки.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет