Block

Блок представлява група от някакви единици (напр. сектори по диска), с които системата оперира наведнъж, за да постигне по-висока производителност.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет