BBS

    Това e компютър, който обикновено осигурява емайл услуги, архиви от файлове, и обяви, които биха засегнали оператора на бюлетинният борд. BBS е започнал като хоби на компютърни ентусиасти, и е бил достъпен главно чрез модем. Наскоро, обаче, повече и повече BBS сървъри се свързват към Интернет.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет