Application

   Приложение - понякога известно и като клиент, това е програма, осъществяваща определена функция. FTP, Mail, Gopher, Mosaic и Telnet клиентите са най-честите примери за Интернет приложения.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет